Belangrijke informatie webshop

Belangrijke informatie over bestellen via deze webshop:

Functioneert het niet helemaal naar behoren ?
We hebben deze webshop gebouwd ter vervanging van de LENTeMARKT die door de Corona-crisis helaas geen doorgang kon vinden. We zijn geen professionele websitebouwer, dus bij voorbaat excuses als alles niet helemaal perfect mocht functioneren. We hebben dit in heel korte tijd in elkaar moeten zetten en we doen dit voor het eerst !

De procedure is als volgt:

  1. Bestelling doorgeven via de webshop;
    (klik voor de webshop hierboven op “Verkoop planten LENTeMARKT 2020“)
  2. Afhaalmoment inplannen;
    (na het inplannen van het afhaalmoment ontvangt u automatisch een mail met een link naar de routebeschrijving, ontvangt u deze mail niet, kijk dan in de spambox)
  3. Betalen via bankoverschrijving (aangegeven in de bevestigingsmail);
  4. Kom op het ingeplande tijdstip.
    Kom met één persoon. De tijdstippen zijn in vensters van 15 minuten uit elkaar gepland, zodat er zo weinig mogelijk mensen tegelijkertijd bij ons zijn. Houd u aan de RIVM-richtlijnen !

Afhaaladres:
Een link naar ons adres en de routebeschrijving vindt u in de mail die u ontvangt na het inplannen van het afhaalmoment. Denk er aan dat het afhalen van de bestelde planten wel plaatsvindt in Lent, maar dat dit niet op dezelfde plaats is waar normaal gesproken de LENTeMARKT wordt gehouden !

Leveringsvoorbehoud:
Er geldt altijd een leveringsvoorbehoud van onze kant. We hebben ervoor gezorgd dat de voorraad in de webshop zo veel mogelijk overeen komt met de werkelijke voorraad in onze hobby-kas, zodat bestellen via de webshop met aansluitende betaling een grote mate van zekerheid geeft dat we de planten die je hebt besteld ook daadwerkelijk kunnen leveren. Vergeet echter niet:
– d
at we werken met levend materiaal, en:
– d
at kan blijken dat sommige planten bij nader inzien toch niet verkoop-waardig zijn, of:
– d
at er om een andere reden een verschil kan zijn tussen de vooraf veronderstelde voorraad en de werkelijke voorraad.
In dat geval kunnen we niet leveren en zullen we vervanging of terugbetaling aanbieden. Met de enorme hoeveelheid variëteiten die we in veelal kleine hoeveelheden in onze hobby-kas opkweken is voorraadbeheer een echte uitdaging. We vragen uw begrip hiervoor.

Uitverkocht ?
We zijn een hobbyist met een hobby-kas en hebben dus een beperkte opkweekruimte tot onze beschikking. Van sommige rassen zaaien we maar een paar zaden en hebben we soms maar één of enkele planten voor de verkoop beschikbaar. Dergelijke rassen kunnen dus snel uitverkocht zijn. We merken dat er bij sommigen sprake is van het volgende psychologische effect: “het is al uitverkocht, dus dat zal dan wel het beste zijn geweest“. Die gedachte is niet juist. Van de beste en/of de meest gevraagde variëteiten zaaien we namelijk het meest. Van deze variëteiten zijn daardoor het langst plantjes beschikbaar. Ofwel: als er van een bepaalde variëteit nog aanbod is, is dat eerder een indicatie dat dit één van de betere en/of meest gevraagde variëteiten is !

Zijn de planten biologisch ?
Deze vraag krijgen we best wel vaak. We merken tegelijkertijd dat er bij sommigen sprake is van kennisgebrek en dat veel mensen iets anders onder “biologisch” verstaan. Vergeet niet dat we een hobbyist zijn en niet ingeschreven in het SKAL-register. In zoverre hebben onze planten dus geen biologisch certificaat. Sommigen menen dat niet-biologische planten synoniem is voor “bomvol met gif”. Daar is natuurlijk geen sprake van. We zijn er van overtuigd dat de vruchten die aan onze planten groeien net zo gezond zijn als van planten met een SKAL-certificaat.
Wij zouden onze teeltwijze willen omschrijven als “fair use”: geteeld met zo weinig mogelijk gebruik van grondstoffen en hulpstoffen en in ieder geval met 100% duurzame energie. We zijn al vele jaren aardgasvrij, hebben eigen bodembronnen voor koude- en warmteopslag en gebruiken 100% duurzame elektriciteit uit eigen opwek en/of van een energieleverancier in de donkergroene top van de jaarlijkse stroomranking (gepubliceerd door Natuur & Milieu, Consumentenbond, Greenpeace en WISE). Verder gebruiken we zo veel mogelijk hergebruikte plastic potjes, hergebruikte trays en gietwater uit eigen grondwaterbron.